⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

เรามีความจริงใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อความต้องการ
ของตลาดในแต่ละพื้นที่ และเน้นในคุณาพของเมล็ดพันธุ์เป็นสำคัญ ภายใต้เครื่องหมายการค้า กบดำ กบแดง
 
Powered by MakeWebEasy.com