วิธีการปลูกฟักทอง

Last updated: 2020-06-05  |  5581 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิธีการปลูกฟักทอง

การปลูกฟักทอง
  • วิธีการเพาะเมล็ด
        นำเมล็ดแช่น้ำ 1 คืน จากนั้นนำมาบ่มในกล่องจนกระทั้งรากงอก
  • วิธีการปลูก/ย้ายปลูก
        ย้ายปลูกเมล็ดที่งอกลงแปลง ระยะปลูกระหว่างต้น 2 เมตร เตรียมหลุมลึก 2 ซม หยอกดเมล็ดแล้วกลบ รดน้ำให้ชุ่ม
  • วิธีการดูแล
        ภายใน 3 ถึง 4 วันต้นกล้าจะงอกพ้นดิน รดน้ำให้ชุ่มในระยะนี้ ฟักทองจะเริ่มออกดอกประมาณ 30 ถึง 40 วันจากวันปลูก
  • การให้ปุ๋ย หลังย้ายปลูก
        - 20 วัน เริ่มให้ปุ๋ย 46-0-0 : 5 กรัมต่อต้น
        - 30 วัน เริ่มให้ปุ๋ย 16-16-16 : 10 กรัมต่อต้น
        - 40 วัน เริ่มให้ปุ๋ย 13-13-21 : 15 กรัมต่อต้น 
  • วิธีการเก็บเกี่ยว
        ตัดที่ขั้วผล ปกติจะเก็บเกี่ยวที่อายุ75 - 80 วัน
  • โรคที่ต้องระวัง
        ราน้ำค้าง ราแป้ง โรคโคนเน่า ไวรัส
  • แมลงที่ต้องระวัง
        เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว
 
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com